Molekuly emocí...

07/09/2018

Tak se jmenuje kniha Candace B. Pert, s podtitulem Věda v pozadí medicíny těla a mysli. Kniha vyšla v originále v roce 1997, v českém překladu v roce 2016 a nyní opět zaplnila pulty knihkupectví.

Je to kniha, v níž C.B. Pert propojuje několik rovin. Tou nejdůležitější je její vědecký přístup k emocím, k jejich biomolekulárnímu základu a empiricky podloženému propojení mysli a těla. Tou druhou je její osobní příběh rozvoje vlastního vnímání souvislostí a role vědkyně v kdysi přísně mužském světě. V době svého původního vydání byla průlomová, avšak stejně důležitá je i dnes. Podívejte se na ni, věřím že vás zaujme stejně jako mě!