Vzdělání pro...budoucnost!

19/04/2019

Společenskou odpovědností mého podnikání je rozvoj a vzdělávání učitelů základních škol. Chceme-li, aby české školství prošlo proměnou, skutečně rozvíjelo potenciál dětí namísto memorování kvanta informací, opustilo nefunkční motivaci cukru a biče, zkrátka, aby pomáhalo růst lidem, kteří budou v budoucnu tvořit konkurenceschopnou Českou republiku, pak nechť každý z nás přispěje tím, co umí.

Kromě workshopů pořádaných ve spolupráci se Světem vzdělání pro učitele základních škol, jsem na konferenci Vzdělání pro budoucnost přednášela právě o motivaci - motivaci jako nejdůležitější hybné síle pro to, aby se člověk naučil něco nového. Síla vnitřní motivace je neoddiskutovatelná a je potřeba s ní umět dobře pracovat. V dětech ji podněcovat, udržovat a posilovat. A nejenom v dětech, v každém z nás.