Mluv s ní? Ne, sám se sebou...

23.02.2015

Firmy začínají investovat nemalé peníze do svého vlastního zdraví, tedy do zdraví svých zaměstnanců. Anti-stresové programy se stávají běžnou součástí firemního života a pojem "zdravá firma" pojmem současnosti. Ptáte se, co má společného zdraví, zvládání stresu a samomluva? Víc, než si myslíte.

Parafráze na název skvělého Almodóvarova filmu nabízí odpověď na to, jak zvládat příčiny stresu a udržovat se v psychické kondici. Na tom, jak sami k sobě či se sebou mluvíme, záleží to, jak se cítíme. Někdy se soustřeďte a poslechněte sami sebe, jak se sebou rozprávíte. Mluvíte k sobě laskavě? Formulujete věty pozitivně? Oceňujete se? Důvěřujete si? Jste k sobě vlídní? Nebo jste na sebe přísní, mluvíte v negativních formulacích, opakujete si, co se vám kdy nepovedlo a používáte pro sebe nelichotivé výrazy? Zaposlouchejte se někdy sami do sebe a budete překvapeni. Přitom na tom, jaká slova aktivujeme, jaká slova volíme a jak sami k sobě hovoříme, záleží to, jak jsme schopni potenciální stresové situace zvládnout. Síla slov má vliv na to, zda dovolíme potenciálním stresorům, aby aktivovaly původní fyziologickou reakci, či zda této reakci předejdeme laskavou řečí k sobě samým.

Vedeme-li druhé, učíme se jak. Jak je motivovat, jak s nimi rozmlouvat, jak jim dodávat odvahy, jak jim podávat věcnou zpětnou vazbu, jak je smysluplně hodnotit, jak si všímat toho, co se povedlo a konstruktivně pojmenovávat to, co se příště může povést lépe. Učíme se zkrátka to, jak lidem, které vedeme, pomoci dosahovat těch nejlepších výsledků a cítit se přitom dobře. Mluvíte tak i sami se sebou? Pokud ano, je to skvělé. Pokud ne, dnešek je skvělým dnem pro to začít. Klíčem je uvědomit si sílu slov ve vlastní hlavě a respekt k sobě samému.