Reference

REFERENCE O KOUČINKU JSOU ČASTO VELMI OSOBNÍ ZPOVĚDÍ...


"Koučovací sezení s Hankou byla pro mě jako odpočinek, během kterého jsem odvedla velký kus práce. Hanka mi byla oporou při vzniku a realizaci nového projektu u nás v Kanceláři. Pomocí jejích trefně mířených otázek jsem si sama pro sebe dokázala vyhodnotit všechna rizika projektu a zvážit jednotlivé kroky. Velmi oceňuji její citlivý a empatický přístup, který je postaven na odborných znalostech a praktických zkušenostech z koučovacích výcviků, a mohu její práci jen doporučit."

Mgr. Marcela Vaňatková

"S Hankou spolupracujeme již řadu let. Dle potřeby volíme formu koučinku, mediované diskuze nebo workshopu. Hanka zvládá všechny formy. Nejdůležitější ale je, že s její pomocí vždy najdeme řešení jakéhokoliv problému."

Jakub Tománek, CEO RESEA

"S paní Hanou Vykoupilovou jsme se dohodli na společné spolupráci v rámci potřeby zvýšení asertivního přístupu pracovníků obchodního oddělení vůči kolegům z výroby. Vzhledem k individuální přípravě a na základě zkušeností jsem přesvědčen, že paní Vykoupilová bude ideálním koučem."

Ing. Tomáš Tuček, Ředitel pro export, BMT Medical Technology s.r.o.