Ukrajina: frustrace bezmoci. Využijme "moc", kterou máme, ačkoli není vidět

06.03.2022

Dění na Ukrajině není nic jiného než děsivé a těžko pochopitelné. Jsme frustrováni pocitem bezmoci, přihlížením válce v přímém přenosu. Pomáháme tak alespoň materiálně, finančně, péčí o příchozí. Využijme však všechnu sílu, kterou disponujeme každý z nás. Takovou sílou je síla naší mysli, tedy schopnost nasměrovat naši energii. Vědecky ověřená měření podporují skutečnost, že zaměří-li větší počet lidí svoji pozornost na společný záměr v jednom čase, má to reálný efekt.


Proto pojďme zaměřit naši pozornost každý den v 9 hodin večer našeho času na Ukrajinu - na to, že v zemi je mír a pokoj, že země je svobodná, že lidé se vracejí do svých měst a shledávají se svými blízkými. Nevíte, jak na to? Zavřete oči, zhluboka nadechněte a vydechněte, v duchu řekněte popsaná slova společného přání a představte si, že taková situace už nastala. V naší mysli může být už teď realitou, protože všechno, co si náš mozek dokáže představit, zanechává fyzickou stopu. Poté opět hluboce nadechněte a vydechněte a otevřete oči. Je čistě na vás a vašich možnostech, kolik času tomu budete věnovat, jestli minutu, tři, pět, deset nebo čtvrt hodiny. Každá chvíle zaměřené pozornosti ve stejný čas má svůj význam.