BLOG

MOJE UŽITEČNÉ TIPY

V tomto období plném nejistoty je více než kdy jindy základem naše psychická odolnost. Schopnost přijímat a zvládat změny, schopnost udržet směr bez ohledu na vnější vlivy a také schopnost smysluplně a efektivně pracovat se zdroji své energie. Nemůžeme ovlivnit počasí, můžeme však využít jeho sílu stejně jako to dělá dobrý námořník.

Současná pandemie koronaviru a navazující vládou přijímaná opatření nouzového stavu takovou dobou jsou. Víc než kdykoli jindy jde o to, zachovat si zdravý rozum, nepodlehnout stresu a obavám z neznámého, nenechat se zastrašit nepodloženými informacemi, protože právě stres může být zákeřnější než samo onemocnění.

2020!

01.01.2020

Ať je rok s fantastickým číslem 2020 rokem plným inspirace, splněných snů a dobrodružných výprav za poznáním!

Současné firmy, tedy ty, které jsou na špici ve svých oborech, dobře rozumějí tomu, že základem jejich úspěšného fungování jsou lidé, kteří je tvoří. Lidé, kteří přinášejí inovace, jsou ochotni sdílet a dále rozvíjet svůj potenciál a dělit či násobit svoji energii.

Letos se připojuji k Mezinárodnímu týdnu koučování (ICW), který se koná pod záštitou Mezinárodní federace koučů (ICF) v týdnu od 29.4.-5.5.2019 a nabízím bezplatná koučovací sezení. Smyslem této tradiční akce je seznámit širokou veřejnost s efektem koučinku při otevírání lidského potenciálu.

Společenskou odpovědností mého podnikání je rozvoj a vzdělávání učitelů základních škol. Chceme-li, aby české školství prošlo proměnou, skutečně rozvíjelo potenciál dětí namísto memorování kvanta informací, opustilo nefunkční motivaci cukru a biče, zkrátka, aby pomáhalo růst lidem, kteří budou v budoucnu tvořit konkurenceschopnou Českou republiku,...

Přeji vám spoustu tvořivé energie, slunce a pozoruhodných zážitků v roce 2019. Nechť si na jeho konci řeknete, že to byl vydařený rok 2019!

Tak se jmenuje kniha Candace B. Pert, s podtitulem Věda v pozadí medicíny těla a mysli. Kniha vyšla v originále v roce 1997, v českém překladu v roce 2016 a nyní opět zaplnila pulty knihkupectví.

Přemýšleli jste někdy o paralele mezi rozvojem zaměstnanců a čínské medicíně? Zdá se vám to jako nesmyslné spojení? Pojďte se na malou chvíli zastavit a podívat se na zdánlivě nesourodé spojení víc z blízka.

Mám ráda tato slova Steva Jobse a myslím, že na záčátek roku s kulatou osmičkou na konci se výborně hodí: